Cá nhân chấn thương

Tổn thương trong một tai nạn?

Kêu gọi một luật sư thương tích cá nhân ngày hôm nay có thể giúp đỡ để bảo vệ quyền lợi của bạn bởi vì có thời gian giới hạn để nộp đơn khiếu nại hay kiện. Nếu bạn đã bị như là kết quả của người khác bất cẩn, sơ suất, hoặc recklessness, bạn và gia đình của bạn có quyền được bồi thường cho chấn thương của bạn. Nếu bạn không chắc chắn rằng thiệt hại của bạn là kết quả của sự sơ suất của người khác, Hãy gọi ngay bây giờ để thảo luận về những cách có thể bạn có thể khôi phục bất kỳ bồi thường rằng bạn có thể được trao quyền.

Bảo vệ quyền lợi của bạn. GỌI 1-44-TAI NẠN

Có thể phục hồi thiệt hại có thể bao gồm đau và đau khổ, chi phí y tế và chi phí pháp lý. Một luật sư thương tích cá nhân sẽ đi du lịch cho bạn nếu bạn là chữa hoặc không thể đi du lịch.

KHÔNG CÓ LỆ PHÍ TRỪ KHI CHÚNG TÔI PHỤC HỒI THIỆT HẠI.

SE habla tại Tây Ban Nha.

Huerta PLLC đại diện cho các khách hàng trong các loại sau đây của trường hợp:

Tự động tai nạn – Sản phẩm trách nhiệm pháp lý – Y khoa Malpractice – Cái chết sai trái – Trượt và rơi – Tiền đề trách nhiệm pháp lý – Con chó cắn – Nhà dưỡng lão lạm dụng hay bỏ bê – Chấn thương đầu – Dược phẩm chấn thương – Vận tải đường bộ tai nạn – Tai nạn xe gắn máy – Thuyền hoặc tai nạn máy bay – Sản phẩm bị lỗi hoặc không an toàn – Thiết bị hoặc cơ khí thất bại

CUỘC GỌI (212) 729-4385 Nếu thương tích của bạn không được liệt kê.

Tai nạn là một nguồn của gánh nặng tài chính

Chấn thương bất ngờ để lại bạn gặp khó khăn, đau đớn, và căng thẳng về tài chính. Chấn thương của bạn có thể quí vị lợi ích an sinh xã hội người Khuyết tật. Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện cho hỗ trợ công cộng hay tư nhân hỗ trợ. Huerta sẽ cung cấp cho bạn với sự hướng dẫn bạn cần phải đối phó với khó khăn tài chính của một chấn thương không có kế hoạch và làm việc để có được một khu định cư công bằng. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được chăm sóc cá nhân và chuyên nghiệp chú ý bạn phải theo đuổi các kết quả tích cực chống lại các công ty bảo hiểm hoặc các bên không lo. Huerta vẫn còn ở bên cạnh bạn trong suốt quá trình pháp lý để giúp bạn đối phó với của bạn có kế hoạch thương tích hay tai nạn.

Nhận trợ giúp bây giờ

Nhận được trợ giúp pháp lý có hiệu quả cho trường hợp của bạn. Gọi một luật sư thương tích cá nhân vào ngày hôm nay (212) 729-4385. Huerta PLLC đại diện cho các khách hàng trong trường hợp thương tích cá nhân dựa trên dự phòng – không bao giờ là một khoản phí trừ khi thiệt hại được thu hồi.

© huerta pllc 2016

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page

Những ý kiến đóng.